Möt vår styrelse

Vår förenings styrelse samlar människor med en rad olika kompetenser, t.ex. naturvård och markförvaltning, artkunskap, ekonomi, kulturförvaltning, kommunikation, affärsutveckling och landsbygdsutveckling.

Sindre Magnusson

Ordförande
Marie-Louise Bengtsson

Marie-Louise Bengtsson

Vice ordförande
Eva Roos

Eva Roos

Sekreterare
Ingemar Jönsson

Ingemar Jönsson

Ekologi & Ekosystemtjänster

Simon Lundin

Volontärer & Kurser

Anna Karlsson

Biologi & Utbildning

Anders Ekstrand

Mark & Förvaltning
Erik Rosenblad

Erik Rosenblad

Kommunikation & Webb

Lars Salomon

Suppleant
Hannah Burger

Hannah Burger

Suppleant
Lars Gerre

Lars Gerre

Suppleant