Möt vår styrelse

Vår förenings styrelse samlar människor med en rad olika kompetenser, t.ex. naturvård och markförvaltning, artkunskap, juridik, ekonomi, kulturförvaltning, kommunikation, affärsutveckling och landsbygdsutveckling. En rådgivande kommitté planeras också att tillsättas under hösten 2022. Kommittén kommer att bestå av 7-10 personer med expertkunskaper inom naturvårdsbiologi, arkeologi, historia, hydrologi och klimat. Rollen blir att ge råd till föreningens och stiftelsens styrelser rörande val av områden och förvaltning av dessa. Vi tar gärna emot tips på personer som besitter expertkunskaper av relevans för våra målsättningar.

Sindre Magnusson

Ordförande

Karl-Erik Grevendahl

Vice Ordförande

Christer Dahlskog

Kommunikation

Simon Lundin

Volontärer & Kurser

Nathalie Nebelius

Företagssamarbeten

Anders Ekstrand

Mark & Förvaltning

Erik Rosenblad

Digitala kanaler
Hannah Burger

Hannah Burger

Suppleant