Ingemar Jönsson

Ingemar Jönsson

Ekologi & Ekosystemtjänster

Om Ingemar

Professor i teoretisk och evolutionär ekologi vid Högskolan Kristianstad. Undervisar om bland annat biologisk mångfald, ekosystemtjänster och förvaltning av naturmiljöer.

Har sedan min uppväxt på ett lantbruk i nordvästra Blekinge alltid varit intresserad av natur. Min forskning har under många år varit inriktad på hur de nationella miljömålen kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan omsättas till handling inom kommunernas fysiska planering. Nära samarbete med kommunerna har varit en viktig del i denna forskning, och samarbete mellan olika sektorer i samhället ser jag som en nyckelfaktor i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden. När jag inte undervisar och forskar försöker jag dra mitt strå till stacken och också öka mångfalden i min trädgård utanför Karlshamn. Och det känns väldigt spännande att få vara med och bidra till utvecklingen av Framtidens Natur & Kulturarv.

Kontakt

Telefon :
Email :