Inbjudan att delta i praktisk naturvård – på Östersken i Kivik!

av Sindre Magnusson, den 14 juli 2022

ÖStersken Biodiversitet

Äppelodlingen Östersken får successivt en allt rikare biologisk mångfald! På 3-4 hektar, inne i en äppelodling, pågår arbete med att skapa artrik ängsmark och små biotoper lämpliga för solitära bin (sandblottor, faunadepåer). Plantering av träd och buskar gör sitt till. Kanske kan en damm etableras, kanske kan en mindre naturskog anläggas? Planen är att samarbetet mellan Östersken och Framtidens Natur & Kulturarv ska fortsätta långsiktigt.

Vi hoppas att Östersken ska kunna utvecklas till en plats där vi testar olika metoder för att återskapa och berika förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Redan nu ser vi positiva effekter av de åtgärder som satts in. En hel del av de saknade ängsväxter som planterats in har nu etablerats, många av håligheterna som tagits upp i faunadepåerna har är bebodda av solitära bi. Under våren besökte en härfågel en av de bibäddar (sandblottor) som etablerats. Både mindre hackspett och rapphöna har häckat i år. Förekomst av orkidén St Pers nycklar har konstaterats. Göktyta, tornfalk och gröngöling trivs på Östersken.

Det finns nu möjlighet att återigen delta i det praktiska naturvårdsarbetet, inga förkunskaper krävs. Vi behöver fler naturvolontärer! Vägledning sker på plats. Utöver praktiskt arbete bli det fika, kort föredrag och samtal.

När?

Följande datum finns det möjlighet att delta och därmed göra praktiska naturvårdsinsatser. Det går bra att delta den tid av dagen som önskas. Behovet av insatser är särskilt stort i augusti. Möjlighet till övernattning finns.

 

 

 

4e augusti

Torsdag

10.00-16.00

6e augusti

Lördag

10.00-16.00

7e augusti

Söndag

10.00-16.00

24e september

Lördag

10.00-16.00

25e september

Söndag

10.00-16.00

 

 

 

 

Föranmälan

För att vi ska kunna anpassa fika och redskap mm är det bra om du kan anmäla deltagande innan. Anmälan sker enklast genom att du besvarar detta mail. Skriv datum och tid då du avser att delta. Denna inbjudan är personlig, men du kan absolut ta med flera 😊.

 

Hitta hit

Så hittar du till Östersken/Diego Vegas Skoglund:

https://goo.gl/maps/s3KvHM37Gqe1DFPs8

Klicka på länken eller klistra in den i det övre sökfältet (Google) 

Föredrag och samtal – kl 1200

Varje dag med aktivitet håller en representant från Framtidens Natur & Kulturarv ett kort föredrag – kombinerat samtal och fika. Teman:

 • Vilka mål och åtgärder är bäst lämpade för att gynna biologisk mångfald på Östersken?
 • Vad händer inom föreningen och stiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv? Vilken typ av natur vill vi skydda, vart och hur?

Vägledning

Det kommer att finnas en lista med arbetsuppgifter. Du får vägledning på plats (vad ska ske vart och med vilka redskap). Bara att fråga, igen och igen 😊. Ibland jobbar vi i grupp ibland individuellt. Det växlar beroende på arbetsuppgift och ditt intresse.

Så vad vilka praktiska naturvårdsinsatser handlar det om?

 • kratta, samla ihop hö
 • röja buskar (äppelodling, spaljé)
 • samla ihop grenar och stammar
 • samla skräp
 • borra hål i döda träd med borrmaskin
 • plantera örter som berikar ängsfloran
 • plantera buskar och träd – gynna vilda pollinatörer
 • stängsla träd och buskar
 • artbestämning och fotografering av kärlväxter, dagfjärilar, bi, humlor, blomflugor och fåglar.

Fika & redskap

Under hela dagen kommer det att finnas ett bord med kaffe, te, mackor, juice, vatten och frukt.

När det kommer till redskap finns det krattor, sekatörer, borrmaskiner, lie, spadar och handskar. Det behövs oftast mer av något redskap så ta gärna med! Gräset kommer att slås med både slaghack och lie.

När det gäller artbestämning finns det flora, fågelbok, kikare och lupp. Det finns alltfler appar för artbestämning. Att både använda bestämningslitteratur och appar leder ofta till rätt artbestämning.

Kontaktuppgifter:

sindre@foreningen.framtidensnatur.se

0723-086 789  | www.framtidensnatur.se

Projektet finansieras genom LONA – Lokala Naturvårdssatsningen.

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)