Erik Rosenblad

Kommunikation & Webb

Om Erik

Miljövetare och kommunikatör inom hållbarhet, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling. Tidigare projektledare vis Leader Skånes Ess.

Mitt intresse för miljöfrågor har funnits med mig från tonårstiden. Som miljövetarstudent ställde jag siktet mot de stora globala frågorna och ville ut i världen. Efter att ha sett och mött verkligheten i länder som Brasilien och Indien förde ödets vägar ihop mig med min fru, och vi blev företagare som drev hotell, ekocafé och e-handel. I sinom tid styrdes min yrkesbana tillbaka till natur- och miljöfrågorna, som ligger mig varmast om hjärtat. Med årens lopp har jag allt mer kommit att inse att jag kan göra mest nytta på hemmaplan i Sverige, där behovet av att skydda och värna naturen på många vis är minst lika stort som i andra delar på vår jord.