Integritetspolicy

Föreningen Framtidens Natur och Kulturarv, org. nr. 802525-0963, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter är:

Framtidens Natur och Kulturarv, S:t Pauli Kyrkogata 17, 211 49 Malmö.

Tel: 0723-086 789

Epost: sindre@foreningen.framtidensnatur.se

Nedan hittar du information om vilka behandlingar vi genomför och vilka rättigheter du har. Du är varmt välkommen att ta kontakt om du har några frågor.

Medlemskap

Vi behandlar dina uppgifter för att registrera ditt medlemskap hos oss. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-post. Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi ska fullgöra det avtal du ingår med oss. Det är nödvändigt för oss att hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att medlemskapet inte kan registreras.

Vi sparar dina uppgifter under den tid som du är medlem.

Kontakta oss

Du kan själv välja att kontakta oss genom att skicka ett meddelande. De personuppgifter som behandlas är namn, e-post, ämne och den information du självmant väljer att lämna. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att möjliggöra korrespondens med individer som är intresserade av vår organisation.

Vi sparar dina uppgifter till den tidpunkt då ditt ärende är avslutat.

Kunder och leverantörer

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag. De personuppgifter som behandlas är [namn, adress, telefonnummer och e-post]. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang.

Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande och i enlighet med tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen.

Anmäl ditt intresse

Vi behandlar dina uppgifter för att lämna information rörande natur och miljö samt för att informera om events som du har visat intresse för. De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, e-post, intresseområde och eventuella uppgifter som du frivilligt noterar i din intresseanmälan. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter under den tid som du är registrerad som intresserad. Du kan närsomhelst välja att bli borttagen från våra register genom att kontakta oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Ingen annan än föreningen Framtidens Natur och Kulturarv. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon extern aktör.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Du har även rätt till följande.  

  • Rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas.
  • Rätt till att begära rättelse av dina personuppgifter.
  • Rätt till att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter.
  • Rätt att begära radering av dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på info@foreningen.framtidensnatur.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad 2022-02-03