VAD VI GÖR
Hur vi arbetar
Våra målområden
Våra målområden
Engagera dig

I Framtidens Natur & Kulturarv har vi under de första två åren fokuserat på att etablera organisationen, genomföra utredningar och bygga upp ett nätverk av samarbets­partners. Nu har vi gått in i nästa skede – att skydda och investera i ökade naturvärden. Med vår insamlingsstiftelse på plats har vi även nya och förbättrade möjligheter att förvärva mark och teckna avtal – alltid med syfte att värna biologisk mångfald, naturlig kolinlagring och det äldre kulturarvet i jord- och skogsbrukslandskapen.

Sindre MagnussonOrdförande, Framtidens Natur & Kulturarv