Anders Ekstrand

Mark & Förvaltning

Om Anders

Lövskogsexpert på Södra, jägmästare och vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Gedigen erfarenhet av naturvårdsförvaltning.

Jag brukar gården Jacopens i Nordöstra Skåne där odlar jag mina grönsaker ekologiskt och planterar mina ekar. Husen är timrade av virke från den egna skogen i slutet av 1600-talet. Hur människan, kulturen och naturen samverkat genom århundradena och hur detta har påverkat ekosystemen har alltid fascinerat mig. Den biologiska mångfald vi har runt oss bestäms av hur hållbart vi använder jordens resurser. På senare år har klimatfrågan varit viktig. I mitt timmerhus har 70 ton kol varit lagrat i mer än 300 år. Genom att bevara och anpassa gammal kunskap till dagens kan vi skapa hållbar utveckling.