Räddade ekstockar och bibäddar gör österlensk äppelodling till paradis för vilda pollinatörer

av Erik Rosenblad, den 24 april 2021

När Diego Vegas Skoglund för ett par år sedan köpte äppelgården Östersken söder om Kivik, ett stenkast från Kiviks Musteri, fanns redan planen att det skulle bli en plats som välkomnar många. Genom ett LONA-projekt i samarbete med Framtidens Natur & Kulturarv och Simrishamns kommun har emellertid gästfriheten kommit att utvidgats till att också innefatta insekter och vilda pollinatörer.

– Här vid bibädden ska stockarna ligga med en massa hål i sig, i sydvästlig riktning, och skapa lä. Bina kommer att tycka att det blir fantastiskt och vi kommer att tycka att det är vackert att titta på!

Det riktigt glöder i ögonen på Diego Vegas Skoglund när han berättar om planerna för några av de tjugoen grova ekstockar som genom projektmedel hämtats från Småland. Stockarna låg magasinerade hos en golvfirma som inte kunde använda dem, dels på grund av att de var drabbade av röta, men också för deras tjocklek – de kom helt enkelt inte in i sågarna.

Diego Vegas Skoglund och Sindre Magnusson vid de blivande faunadepåerna.

Gamla grova ekar fyller en mycket viktig funktion för den biologiska mångfalden och borde egentligen alltid få stå kvar, men vid exploatering avverkas de tyvärr ibland och möter då ofta inte ett bättre öde än att bli till flis. Genom att de nu istället placeras ut i en äppelodling kan de under kommande år bli boplats för många olika kryp som är hotade och som behövs i ekosystemen. Diego Vegas Skoglund och Framtidens Natur & Kulturarv vill också i maj, under ”Pollineringsveckan” (se mer information i slutet av artikeln) bjuda in allmänheten till att vara med och göra iordning och borra i stockarna, och skapa lite ”surr” kring nödvändigheten i att hjälpa djurlivet och de pollinerande insekterna på traven.

– Den här platsen har lite trumf på hand vad gäller möjligheterna att gynna den biologiska mångfalden, med närheten till flera naturreservat och Stenshuvuds nationalpark, förklarar ordföranden i Framtidens Natur & Kulturarv, Sindre Magnusson. Men här på Österlen försvinner allt fler förvildade ädellövskogar med död ved, och vi vill göra fler uppmärksamma på vad det innebär för flora och fauna, fortsätter han.   

De stora perforerade ekstockarna, så kallade faunadepåer, kommer att bli del av en större satsning för att gynna vilda pollinatörer i äppelodlingen Östersken. I LONA-projektet på platsen ingår också återskapande av ängsmark genom hävd, insådd och plantering av pluggplantor. Buskar har redan planterats och flera gropar har grävts och fyllts med sand för att skapa så kallade bibäddar. Flera arter av bin gillar just sådana sandrika miljöer. Trädplantering är också på gång och det finns planer på en damm. Hela äppelodlingen kommer att berikas vad gäller biotoper – en kombination av förvildning och hävd. Något som för Diego Vegas Skoglund känns helt rätt.

En bibädd i vardande, nu ska sanden tippas i.

– Det här kommer allt mindre att likna en vanlig äppelodling, utan blir mer av en stor fruktlund, uppluckrad med nötträd och havtorn, där den biologiska mångfalden är i centrum. Det kommer att vara en trevligare plats för alla att vistas i, och det gör också att jag kan lägga mindre tid på beskärning och vattning och mer på att utveckla platsen, säger han.

Det stora bostadshuset som finns på fastigheten, och som faktiskt är ett ombyggt fruktlager, hyr Diego Vegas Skoglund ut till korttidsvistelser under stora delar av året. Själv bor han då i en liten husvagn mitt ute bland äppelträden. Därifrån finns han till hands om gästerna behöver något, om de vill få en guidad tur bland gravensteiner och glödsandbin, men också för att i ett livsmedelsanpassat garage intill sköta produktionen av den spontanfermenterade vildmust som blivit något av Österskens signum.

Glödsandbi i ett blommande krikonträd.

– Folk tycker att min must är fantastisk. Det är något speciellt som händer med frukten när den får växa fram på gamla träd som inte besprutas eller gödslas, menar Diego Vegas Skoglund.

Han visar runt bland några av de gamla äppelträd som han har valt att låta stå kvar, men som fortfarande ger gott med frukt. Flera av dem har stora håligheter och väldigt säregna utseenden. Så pass säregna att Diego valt att ge dem namn.

– Här har vi till exempel ”headless bodybuilder” som står och spänner sig! Det producerar drivor av äpplen, och här i mulmen, som jag fått berättat för mig att det heter, trivs dessutom en massa olika insekter, berättar Diego Vegas Skoglund.

Det ännu välproducerande exemplaret “headless bodybuilder” visar musklerna.

Mulm är ett samlingsnamn för det lösa material som med tiden samlas i håligheter i bland annat äldre äppelträd. Det utgörs oftast av murken ved och exkrementer från fåglar och insekter. Mulmen är väldigt uppskattad som boplats för olika typer av insekter, men även det är ett element som helt saknas i moderna äppelodlingar med spaljerade unga träd.

– Jag är ju varken biolog eller artexpert, säger Diego Vegas Skoglund, utan kommer egentligen från bank- och affärsvärlden. Men jag har lärt mig otroligt mycket om vilda pollinatörer och biologisk mångfald sedan jag kom i kontakt med Framtidens Natur & Kulturarv och Simon Lundin från föreningen, som är med och planerar insatserna här på Östersken. Nu vill jag föra kunskaperna vidare till mina gäster och andra markägare här runtomkring!

Kul att veta: Diego Vegas Skoglund är också deltagare i projektet Framtidens Frukt som finansieras av Jordbruksverket, och som syftar till att öka kunskapen om ekologisk fruktodling. Läs mer här >>

PS. För att följa vad som händer på Östersken genom Instagram, följ kontot @ostersken

 

Pollineringsveckan

Pollineringsverkan infaller 15-23 maj. Framtidens Natur & Kulturarv kommer att genomföra publika aktiviteter i samarbete med Östersken & Diego Vegas Skoglund. Det blir vandring i äppelodlingen med visning av vilka åtgärder som är på gång för att gynna vilda pollinatörer. Det kommer också finnas möjlighet att delta aktivt, t ex genom att borra hål i faunadepåer, så och plantera ängsväxter m.m. Vi återkommer med datum och detaljer. Omfattning och inriktning av aktiviteterna anpassas till aktuell information om covid19.

Läs gärna mer om pollineringsveckan och Pollinera Sverige genom att klicka här >>

 

LONA – Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av projektet på Östersken.

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)