Föreningen fortsatt samarbetspartner i utvecklingssteg 2 för kompensationsplattformen EcoComp

av Erik Rosenblad, den 29 september 2021

EcoComp logotypTillsammans med naturmiljökonsulten Calluna genomförde föreningen Framtidens Natur & Kulturarv under 2020 ett Vinnova-finansierat förstudieprojekt, EcoComp, kring uppbyggnad av en handelslösning för klimatkompensation och ekologisk kompensation. Under våren 2021 gjordes en ny ansökan för ett andra projektsteg, i en utökad konstellation med nya samarbetspartners och referensaktörer. Denna ansökan beviljades i slutet av våren 2021 och i augusti återupptogs arbetet.

Syftet med EcoComp är att utveckla en marknadslösning för kompensationstjänster som gynnar klimat, biologisk mångfald och ekosystem. Genom denna ska det bli möjligt att knyta samman aktörer som på grund av expansion och exploatering har ett behov av att kompensera med aktörer som har tillgång till mark och/eller har kunskap om markförvaltning. Förhoppningen är att kompensation inom ramen för den färdiga plattformen ska ske i sådan stor skala att det bidrar till måluppfyllelse i Sveriges nationella miljömål relaterade till biodiversitet och klimat. En viktig del i projektet och verktyget, som ämnas kunna lanseras under 2023, är att det ska baseras på avtal som kan verifieras och följas upp. Något annat som är av högsta vikt är att kompensationen måste vara över lång tid och säkras juridiskt, exempelvis med en ny form för områdesskydd som ej har statlig koppling.

I projektet har Framtidens Natur & Kulturarv har bland annat arbetat med utredning av bedömningskriterier för relevanta markområden, förvaltningsmetoder, och kostnader för skydd och återskapande, men även med sådant som utveckling av affärsmodeller och strategisk kommunikation. 

För mer information kring projektet EcoComp, gå in på www.ecocomp.se.

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)