Donation av skog utanför Hjärsås möjliggör långsiktigt skydd av biologisk mångfald

av Erik Rosenblad, den 11 april 2021

I en tid då allt färre områden med orörd skog och mark finns kvar i Sverige, så utgör den lilla egendomen vid ett av Helgeåns biflöden norr om Kristianstad ett mycket vackert undantag. Här har naturen under mer än hundra år fått utvecklas i sin egen riktning, i ett samspel mellan flora, fauna och forsande vatten.

– Detta är en otrolig plats med en riktig John Bauer-känsla, säger en lyrisk Siv Ewerlöf som tillsammans med sin nu framlidne make en gång i tiden köpte fastigheten utanför skånska Hjärsås.

Ägan omfattar endast ett fåtal hektar, men är en riktig naturskatt som rymmer en sagolikt vacker bäckravin med plymer av kungsbräken, omfamnad av ursprunglig blandad ädellövskog med inslag av tall och ek. I och kring ravinen råder ett fuktigt mikroklimat som ger perfekta förutsättningar för liv och biologisk mångfald. I skogen finns gott om hackspettar och mesar, både kungsfiskare och forsärla har skådats. Här finns också gott om rotvältor, torrakor och håligheter samt spår som tyder på förekomst av skalbaggarna timmerman och tallbock.

 

Ägan i Hjärsås i höstskrud. Foto: Andreas Szegö

– Jag har ju bott och varit verksam som egenföretagare i Helsingborg i nästan femtio år, men familjen på min mors sida är härifrån och många ligger begravda vid Hjärsås kyrka, berättar Siv Ewerlöf. När jag och min man hade planer på att flytta utomlands kunde jag inte släppa tanken på trakten så vi hittade den här fantastiska skogen med ett litet hus och slog till direkt, fortsätter hon.  

Trots sin ringa storlek är platsen en viktig pusselbit i ett större område med stora naturvärden som idag saknar skydd, och som konstant hotas av avverkning. Siv Ewerlöfs högsta önskan är emellertid att det lilla stycket mark, som precis har börjat träda in i sitt naturskogstillstånd, ska skyddas och fredas för lång tid framöver. När Siv kom i kontakt med Framtidens Natur & Kulturarv insåg hon att det fanns en möjlighet att faktiskt lämna vidare marken till någon som skulle kunna skydda och förvalta ögonstenen i enlighet med hennes förhoppningar.   

– Den här platsen måste få finnas kvar, när jag vandrar runt här känner jag en sådan stark naturkänsla, även om jag kanske inte kan alla arter, skrattar Siv Ewerlöf.

Siv Ewerlöf tillsammans med ordföranden Sindre Magnusson på en provisorisk bänk i skogen.

Genom en donation har Siv nu överlåtit markinnehavet till Framtidens Natur & Kulturarv. En bänk har installerats och under våren kommer en plakett om donationen att sättas upp. Nästa fas innefattar att upprätta en långsiktig förvaltningsplan för området, som genom en kombination av fri utveckling och aktiva naturvårdsåtgärder sannolikt kommer göra att artrikedomen och platsens betydelse kan bli än större med åren. Och Siv Ewerlöf har ett budskap till andra markägare som vill göra en insats för miljön, mångfalden och kommande generationer.

– Gör en donation precis som jag, vi har en skyldighet skydda så mycket mark vi bara kan! Och även om det är små ytor kan det ge ringar på vattnet, poängterar hon.

>> Läs mer om hur du kan donera mark till Framtidens Natur & Kulturarv

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)