Föreningen startar stiftelse - i syfte att skydda och förvalta områden av väsentlig betydelse för natur och kulturarv!

av Sindre Magnusson, den 10 april 2021

Framtidens Natur & Kulturarv är en ideell förning sedan 2019. Föreningen ansöker nu, som ensam stiftare, om att få bilda Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur.

Stiftelsens ändamål är att:

”3 § Ändamål

3.1. Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarvs (i det följande kallat ”Stiftelsen”) ändamål är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig lagring av kol.

3.2. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar för bättre måluppfyllelse.

3.3. Områden som förvärvas och som bedöms ha höga eller potentiellt höga värden avseende natur- och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

3.4. Resultatet av stiftelsens engagemang är enbart till gagn för allmänheten – stiftelsen utgör en allmännyttig stiftelse.

Som stiftare kommer föreningen Framtiden Natur & Kulturarv att ha ett avgörande inflytande över stiftelsen, bl a när det kommer till vilka ledamöter som ska sitta i styrelsen.

Stiftelsens resurser skapas på följande sätt:

  • Med hjälp av 90-konto kommer stiftelsen att kunna bedriva insamlingsverksamhet t ex crowdfunding
  • Donationer och testamentering
  • Samarbete med företag, stiftelser och organisationer
  • Uppdrag om att avtala om eller förvärva mark
  • Uppdrag att förvalta och investera i ökade värden i linje med ändamålet

Stiftelsen kommer att organisera näringsverksamheten i ett underställt aktiebolag. Det överskott som kan komma att skapas i aktiebolaget återinvesteras till hundra procent i stiftelsens verksamhet. Ingen aktieutdelning kommer att ske, ej eller annan extern utdelning av resurser.

Föreningen och stiftelsen kommer aktivt att informera potentiella samarbetspartners om vår verksamhet. Detta inkluderar de plattformar för handel med ekologisk kompensation och klimatkompensation som håller på att skapas i Sverige.

Är du intresserad av att samarbeta med stiftelsen kan du ta kontakt med någon av nedanstående:

Sindre Magnusson

Karl-Erik Grevendahl

Erica Nobel

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)