Hjärsås, 2 ha

PlatsHjärsås, Östra Göinge
TypÄdellövskog
Storlek2 ha
EgenskaperÄdellöv med inslag av tall och ek, fuktig bäckravin, mycket goda förutsättningar för biologisk mångfald. Saknade tidigare skydd.
StatusDonerat av privatperson, ägs och förvaltas av Framtidens Natur & Kulturarv

Livgivande bäckravin i ett av Helgeåns biflöden

I Göingebygden i nordöstra Skåne, vid ett av Helgeåns biflöden, har föreningen Framtidens Natur och Kulturarv genom en donation från Siv och Curt Everlöf fått överta ett stycke sagolikt vacker bäckravin – en två hektar stor naturskatt med ursprunglig blandad ädellövskog och inslag av ek och tall. Trots sin ringa storlek är platsen en viktig pusselbit i ett större område med omfattande naturvärden som idag saknar skydd.

På ägan finns rotvältor, torrakor och håligheter, och här råder ett fuktigt mikroklimat som ger perfekta förutsättningar för liv och biologisk mångfald.  I skogen finns gott om hackspettar och mesar och både kungsfiskare och forsärla har skådats. Spår finns av timmerman och tallbock och i bäcken växer kungsbräken.